تأیید بیومتریک از یک یا چند ویژگی بیولوژیکی متمایز یک فرد برای احراز هویت خود استفاده می کند. دستگاه هایی که این گونه تأیید را برای حضور و خروج تسهیل می کنند، به عنوان دستگاه های حضور و غیاب بیومتریک شناخته می شوند. اثر انگشت یا کف دست، امواج صوتی، عنبیه یا شبکیه، تشخیص چهره، چند اثر برجسته بیولوژیکی هستند که به روند بیومتریک کمک می کند.

در مجموع، داده های بیومتریک در افراد مختلف متفاوت است. پس از ذخیره شدن در دستگاه های حضور بیومتریک، تکرار این داده ها غیرممکن است. این روش جایگزینی برای روش پسورد و اعداد می باشد. فناوری بیومتریک پرسنل را بررسی می کند و آن را با اطلاعات ذخیره شده مربوطه فرد مقایسه می شود.

دستگاه حضور و غیاب بیومتریک

استفاده از دستگاه های بیومتریک مزایای متعددی دارد. این فرآیند حضور افراد را با صرفه جویی در وقت و از اشتباهات و خطاهای پیش آمده دور نگه می دارد.

برخی از برندهایی که چنین راه حل های امنیتی را ارائه می دهند عبارتند از ZKteco, Soprema, Timmy, Anviz.

شناسایی اثر انگشت یکی از رایج ترین روش های تأیید بیومتریک برای جمع آوری حضور کارکنان است. هم چنین با وجود ویروس کرونا و با در نظر داشتن نکات بهداشتی انتخاب دستگاه ساعت زن بیومتریک تشخیص چهره انتخاب مناسبی می باشد.

از نظر سازمانی، سرمایه گذاری در دستگاه های حضور بیومتریک هزینه ای یک بار است که آن را از نگرانی نگهداری سوابق کاغذی و محاسبه آنها برای محاسبه حقوق و دستمزد ماهانه رهایی می بخشد. برای بررسی قیمت دستگاه های حضور و غیاب بیومتریک و انتخاب نوع مورد نظر می توانید به صورت آنلاین در فروشگاه مرور کنید.