دستگاه فاکتور زن

پرینتر صدور فیش

پرینترهای صدور فاکتور قسمت مهمی از نقطه فروش هر کسب و کار فروشگاهی می باشد. این پرینترها با ایجاد حرارت روی رول کاغذ مخصوص، عمل چاپ را انجام می دهد . این پرینتر نیازی به جوهر، ریبون و کارتریج و شارژ آنها ندارد.

ادامه خواندن